אודות >

    חדשות ומשאבים

Changchun, China: Group exercises, prior to the persecution.