אני מרגישה מבורכת. יצאתי עם הרגשה שאני אדם טוב יותר, משום שחוויתי את האירוע המרשים הזה. זה מדבר לא רק אל האינטלקט שלי, אלא גם לליבי.

| תגובות | להקת אמנויות הבמה שן יון"/> אני מרגישה מבורכת. יצאתי עם הרגשה שאני אדם טוב יותר, משום שחוויתי את האירוע המרשים הזה. זה מדבר לא רק אל האינטלקט שלי, אלא גם לליבי.

| תגובות | להקת אמנויות הבמה שן יון" /> אני מרגישה מבורכת. יצאתי עם הרגשה שאני אדם טוב יותר, משום שחוויתי את האירוע המרשים הזה. זה מדבר לא רק אל האינטלקט שלי, אלא גם לליבי.

| תגובות | להקת אמנויות הבמה שן יון"/>