התפרצות של צבע וצליל... התרבות הסינית במלוא פריחתה.

| תגובות | להקת אמנויות הבמה שן יון"/> התפרצות של צבע וצליל... התרבות הסינית במלוא פריחתה.

| תגובות | להקת אמנויות הבמה שן יון" /> התפרצות של צבע וצליל... התרבות הסינית במלוא פריחתה.

| תגובות | להקת אמנויות הבמה שן יון"/>