יש בזה עוצמה אדירה שיכולה לחבוק את העולם. זה מביא תקווה גדולה... זו באמת פיסה של גן עדן.

| תגובות | להקת אמנויות הבמה שן יון"/> יש בזה עוצמה אדירה שיכולה לחבוק את העולם. זה מביא תקווה גדולה... זו באמת פיסה של גן עדן.

| תגובות | להקת אמנויות הבמה שן יון" /> יש בזה עוצמה אדירה שיכולה לחבוק את העולם. זה מביא תקווה גדולה... זו באמת פיסה של גן עדן.

| תגובות | להקת אמנויות הבמה שן יון"/>