זה היה פשוט מבריק, זו הפקה מבריקה. אני אומרת לכולם: 'אתם חייבים לראות את זה'. מעולם לא ראיתי משהו הדומה לזה.

| תגובות | להקת אמנויות הבמה שן יון"/> זה היה פשוט מבריק, זו הפקה מבריקה. אני אומרת לכולם: 'אתם חייבים לראות את זה'. מעולם לא ראיתי משהו הדומה לזה.

| תגובות | להקת אמנויות הבמה שן יון" /> זה היה פשוט מבריק, זו הפקה מבריקה. אני אומרת לכולם: 'אתם חייבים לראות את זה'. מעולם לא ראיתי משהו הדומה לזה.

| תגובות | להקת אמנויות הבמה שן יון"/>