באמת שלא מן העולם הזה! אין מילים לתאר את זה... אם הייתי צריכה לתאר, המילים המתאימות אולי היו "שמימי", "להיוולד מחדש" ו"תקווה".

| תגובות | להקת אמנויות הבמה שן יון"/> באמת שלא מן העולם הזה! אין מילים לתאר את זה... אם הייתי צריכה לתאר, המילים המתאימות אולי היו "שמימי", "להיוולד מחדש" ו"תקווה".

| תגובות | להקת אמנויות הבמה שן יון" /> באמת שלא מן העולם הזה! אין מילים לתאר את זה... אם הייתי צריכה לתאר, המילים המתאימות אולי היו "שמימי", "להיוולד מחדש" ו"תקווה".

| תגובות | להקת אמנויות הבמה שן יון"/>